BTO rapport - BTO 2019.026

Verwijdering MS2 bacteriofagen E. coli en Cryptosporidium door langzame zandfiltratie, kolomexperimenten De Punt 2018

Rapporten

In het kader van de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater (AMVD) moet Waterbedrijf Groningen (WBG) aantonen dat het geproduceerde water voldoet aan de grenswaarde voor het infectierisico van 1 infectie per 10.000 personen per jaar. Verwijdering van ziekteverwekkende micro-organismen (pathogenen) door langzame zandfiltratie (LZF) kan op locatie De Punt hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Direct meten van de verwijdering in de praktijk is onmogelijk gebleken omdat het water vóór LZF al weinig micro-organismen bevat. In voorgaand BTO onderzoek in 2016 is in een kolomopstelling de langzame zandfiltratie op De Punt vergeleken met die op Weesperkarspel. Daarmee is de vertaling van kolomexperimenten naar de praktijk geborgd. Daarbij bleek het langzame zandfilter van De Punt effectiever dan tot dan toe gedacht. Dit was aanleiding om ook de verwijdering van virussen en bacteriën te onderzoeken.
Doel is om middels kolomexperimenten te komen tot een goed onderbouwde hechtingsefficiëntie voor virussen (MS2 bacteriofagen), bacteriën (E. coli) en protozoa (Cryptosporidium) voor locatie de Punt waarmee de effectiviteit van de langzame zandfiltratiefilters in de praktijk kan worden berekend.
Met de huidige aannames voor de Cryptosporidium verwijdering door LZF De Punt wordt de effectiviteit waarschijnlijk onderschat. Daardoor zou het in de AMVD berekende theoretische infectierisico onder specifieke condities mogelijk niet voldoen aan de grenswaarde. Het voorkómen van deze condities leidt tot ongewenste beperkingen in de bedrijfsvoering van De Punt. Op basis van literatuur zou juist worden verwacht dat de LZF tot een veiligheidsmarge voor het infectierisico leidt. Resultaten van het onderzoek zijn daarom van belang voor de bedrijfsvoering en de mate van zekerheid over de veiligheid van het drinkwater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?