Publieksmedia

Interview S.F. Stofberg - COASTAR verkent mogelijkheden voor Waterbank Westland

Artikelen

“Binnen het initiatief COASTAR verkent een alliantie van publieke en private partijen de mogelijkheden om de zoetwatervoorziening te verbeteren door gebruik te maken van de ondergrond. In mei 2018 committeerden elf partijen zich aan de verdere ontwikkeling van COASTAR. Naast de initiatiefnemers Allied Waters, Arcadis, Deltares en KWR ondertekenden vertegenwoordigers van Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea, Evides Waterbedrijf, Oasen en Glastuinbouw Nederland hiervoor een intentieverklaring.
Voorafgaande aan de intentieverklaring was een eerste verkenning uitgevoerd met financiële steun van de Topsector Water. In de berichtgeving wordt aan COASTAR vaak de slogan ‘zout op afstand, zoet op voorraad’ gekoppeld. Die zes woorden vertellen in een notendop waar het om draait.”

(Citaat: van Staalduinen, J. – Interview S.F. Stofberg – COASTAR verkent mogelijkheden voor Waterbank Westland – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2019)28 juni – Website 10 juli 2019)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?