Vakblad artikel

Interview S.F. Stofberg - Haalbaarheid van waterbank in Westland onderzocht

Artikelen

“Is het mogelijk om met een waterbank voor tuinbouwbedrijven de verzilting van de ondergrond in het Westland tegen te gaan? Een eerste verkenning wees uit van wel. Een aantal kennisinstellingen gaat nu het systeem uitwerken. Eind 2020 moet duidelijk zijn of het idee van de waterbank echt levensvatbaar is.
De Waterbank Westland is een organisatorische oplossing, die het mogelijk maakt dat de tuinbouwsector voldoende overtollig regenwater in de ondergrond injecteert om de zoetwatervoorraad aan te vullen. Het onttrekken van grondwater kost een tuinder dan geld of rechten en het injecteren van hemelwater levert juist geld of rechten op. Hiermee wordt gezorgd voor een betere balans tussen vraag en aanbod van water.”

(Citaat: Interview S.F. Stofberg – Haalbaarheid van waterbank in Westland onderzocht – H2O-Online (2019)3 juli)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?