Vakblad artikel

Het water van de Veluwe in historisch perspectief

Artikelen

“Ondanks dat het klimaat van Nederland steeds natter wordt, voeren de beken die ontspringen aan de Veluwe steeds minder water af. Winning van grondwater en ontwatering van de omgeving worden dikwijls aangewezen als belangrijkste boosdoeners. Er is echter meer aan de hand: de vegetatie van dit grote natuurgebied veranderde in de loop der tijden aanzienlijk. Waren in de negentiende eeuw heide en stuifzand domonant, tegenwoordig is dat bos, en dan vooral naaldbos. Deze verandering leidde tot meer verdamping, waardoor er minder neerslagwater overbleef om de grondwatervoorraad aan te vullen. Sinds 1850 heeft die afname waarschijnlijk meer bijgedragen aan de verdroging der beken, dan de toename van de grondwateronttrekkingen.”

(Citaat: Witte, J.P.M., Voortman, B.R., Nijhuis, K., van Huijgevoort, M.H.J., Rijpkema, S., Spek, T. – Het water van de Veluwe in historisch perspectief – Schoutambt en heerlijkheid 33(2019)p.5-20)

Heeft u een vraag over deze publicatie?