BTO rapport - BTO 2019.029

Nieuwe Chemische Meetmethoden

Rapporten

In 2015 is voor de eerste keer het project Scouten Nieuwe Analytische Technieken uitgevoerd. Doel van dit project was het verkennen van de (instrumentele) ontwikkelingen op het gebied van analytische chemie. Tijdens de workshop waarmee het project werd afgesloten is benadrukt dat het verkennen van nieuwe meetmethodes cruciaal is voor de waterbedrijven. Om deze reden is vervolgens besloten om in de periode 2016-2017 binnen het BTO project Massa Spectrometrie (MS) de nieuwste MS-technieken te verkennen. Omdat naast MS nog andere analytische technieken bestaan en ook de MS technieken steeds verder worden ontwikkeld, is de beslissing genomen om ook in 2018 weer de ontwikkelingen op het gebied van analytische chemie in de gaten te houden.
Binnen dit project zijn twee technieken verkend: (i) Ion Mobility Spectrometry (IMS) en Nuclear Magnetic Resonance (NMR). Beide technieken zijn complementaire methoden m.b.t. massaspectrometrie en kunnen nuttig zijn om onbekende verbindingen te identificeren. Twee andere veelbelovende MS-ionisatietechnieken, SAWN en DART, zijn reeds uitgezocht in het project MSII (400554/179/002).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?