BTO rapport - BTO 2019.205b (s)

Operationele inzet van het EDWARD-model

Rapporten

KWR heeft vanuit een aantal recente BTO-projecten (o.a. BTO Piekfactoren, BO Oorzaak Piekfactoren, BTO VO Datamining) het zogenaamde EDWARD-model ontwikkeld. Met dit model kan voor een willekeurig voorzieningsgebied in Nederland of Vlaanderen de invloed van klimaatverandering en vakantiespreiding voorspeld worden op de drinkwatervraag. Concreet geven de modelresultaten inzicht in de verwachte toename van de dagpiekfactor en de gemiddelde watervraag bij diverse toekomstscenario’s.
In eerste instantie werd het model met name toegepast in een ‘offline’ context: het is voor diverse studies gevoed met datasets die ten tijde van de studie actueel waren en op basis daarvan zijn uitspraken gedaan voor de doorgerekende scenario’s. De realiteit is dat datasets vrijwel dagelijks worden aangevuld met de nieuwste data, waardoor vaak vragen ontstaan als “zouden de modelresultaten anders zijn als we ook de droogte van afgelopen jaar hadden kunnen meenemen?” of “hoe verhoudt de modelvoorspelling voor dit jaar zich tot de gemeten watervraag?”. Dergelijke vragen vereisen dat de modelinvoer periodiek worden ververst, waardoor de uitkomsten altijd actueel zijn. Om dat mogelijk te maken kan EDWARD nu ook ‘online’ worden gebruikt. In deze notitie laten we kort zien wat ervoor nodig is om dat mogelijk te maken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?