KWR rapport - PCD 4-2 2019 (mei 2019)

Reservoirs en andere constructies voor drink- water(bereiding) Deel 2 Beton

Rapporten

Dit is de tweede editie van deze praktijkcode. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste editie van 2017 zijn als volgt. De eerste editie is tot stand gekomen in 2017 en ondanks het feit dat de daarin genoemde nationale normen al circa 10 jaar eerder waren ingetrokken, was die editie nog steeds op die nationale normen gebaseerd. Deze tweede editie (grosso mode alle hoofdstukken) is gebaseerd op de diverse, sindsdien van toepassing zijnde Europese normen (‘Eurocodes’). Verder wordt opgemerkt dat in hoofdstuk 2 (‘Programma van eisen voor het ontwerp’) vooral wijzigingen zijn doorgevoerd ten aanzien van doorvoerstukken. Aan hoofdstuk 3 over de realisatie van betonnen constructies is het eerder in 2018 door de overheid vastgestelde beleid met betrekking tot in situ beton (gezondheidskundige aspecten, zie bijlage VII voor een samenvatting) toegevoegd en de receptuur voor dit ‘drinkwaterbeton’ is op basis van technische aspecten verder geconcretiseerd. Verder is in dit hoofdstuk meer aandacht gegeven aan centerpennen. Bij hoofdstuk 5 (‘Technisch beheer’) is een onderzoeksrapport opgenomen evenals een uitbreiding van het testen op waterdichtheid en kwaliteitsaspecten van reparaties. De hoofdstukken 1 en 4 zijn niet gewijzigd. Ten slotte zijn bijlagen toegevoegd op het gebied van de montage van doorvoerstukken, de oppervlakteafwerking voor beton in direct contact met (drink)water en centerpennen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?