KWR rapport - KWR 2019.047

Smartroof 2.0: Een blauwgroen daksysteem voor actieve koeling, stedelijke biodiversiteit en reductie van regenwaterafvoer

Rapporten

Hittestress is een groeiend probleem in de stedelijke omgeving. Binnen dit project werkten industrie, vastgoedbeheerders en overheid aan het optimaliseren van de verkoelende werking door verdamping vanaf blauwgroene daken. Het project heeft geresulteerd in een breed toepasbaar daksysteem en unieke metingen aan de water en energiebalans van blauwgroene daken. De werking van het systeem is gevalideerd waarbij de resultaten zijn beschreven in een peer reviewed wetenschappelijke publicatie. Uit het onderzoek blijkt verder dat het systeem daarnaast meer diverse vegetaties en bijbehorende biodiversiteit mogelijk maakt en bijdraagt aan het reduceren van de regenwaterafvoer.
Koeling van de stedelijke omgeving door een optimaal verdampend blauwgroen daksysteem. Hittestress is wereldwijd een groeiend probleem in de stedelijke omgeving. Planten kunnen door het verdampen van water een significante bijdrage leveren aan het verlagen van de luchttemperatuur. In stedelijke gebieden is het oppervlakte groen echter beperkt en kunnen temperaturen hoog oplopen met negatieve consequenties voor de leefomgeving. Gezien het grote oppervlak vormen daken een groot potentieel om de stad te vergroenen en klimaatrobuust te maken. Dat groendaken technisch aangelegd kunnen worden en kunnen resulteren in begroeide en bloeiende daken is niet nieuw meer. Conventionele groendaken zijn echter veelal beplant met planten die zuinig omgaan met water, door weinig te verdampen. De verkoelende werking van deze daken is daardoor minimaal. Andere beplantingen zijn mogelijk, maar vragen een dikke en daarmee zware granulaatlaag waardoor toepassing op bestaande bebouwing vaak niet mogelijk is. In dit project ontwikkelden en valideerden we een systeem waarbij we de watervoorziening van de beplanting optimaliseren, daarmee de granulaatlaag en het gewicht minimaliseren en maximale koeling en reductie van regenwaterafvoer bewerkstelligen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?