BTO rapport - BTO 2019.024

Buffercapaciteit drinkwatervoorziening Nederland

Rapporten

De langdurige droogte in de zomer van 2018 heeft geleid tot discussie of de Nederlandse drinkwatervoorziening wel voldoende is opgewassen tegen extreme droogteperioden. Het is immers waarschijnlijk dat droge periodes vaker zullen gaan optreden.
De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben verschillende strategieën om droogteperioden te overbruggen. Eén daarvan is het aanleggen van buffercapaciteit voor drinkwater. Deze buffercapaciteit wordt door drinkwaterbedrijven benut indien watertekort optreedt door te lage rivierafvoeren of bij onvoldoende waterkwaliteit.
Het vorige overzicht van de buffercapaciteit van de Nederlandse waterbedrijven dateert uit 2008 (Zwolsman, 2008) en richtte zich uitsluitend op de drinkwaterbedrijven die (hoofdzakelijk) oppervlaktewater innemen voor de productie van drinkwater. Het doel van het voorliggende rapport is dan ook om, in samenwerking met deskundigen van de betrokken waterbedrijven, een actueel overzicht te geven van de buffercapaciteit van de drinkwatervoorziening.
Met deze informatie wordt een compleet en actueel overzicht gegeven van de buffercapaciteit van de drinkwatervoorziening, van de redenen van innamestops, en van de limieten die kunnen gelden voor grondwaterwinningen. Bij dit onderzoek beperken we ons tot de buffercapaciteit met betrekking tot de grondstof. Bij grondstof gaat het om de voorraad ter overbrugging bij innamestops en calamiteiten, ingezet door oppervlaktewaterbedrijven

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?