Publieksmedia

KWR in het nieuws - Slimste waterwijk ter wereld moet verrijzen in Helmond

Artikelen

“Op een nog braak liggend terrein in Helmond moet de slimste wijk van Nederland worden gebouwd: Brainport Smart District. De wijk ligt voor de helft in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas en voor de helft in het gebied van De Dommel. Deze waterschappen gaan meewerken aan de ontwikkeling van een wijk waar het water schoner uit moet stromen, dan dat het erin komt.
De waterschappen Aa en Maas en De Dommel, waterbedrijf Brabant Water, kennisinstituut KWR, provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond en BSD (Brainport Smart District) verkennen de haalbaarheid van een duurzaam circulair watersysteem in Brainport Smart District, een nog te bouwen wijk in Helmond. Ze tekenden hiertoe vorige week een intentieovereenkomst.”

(Citaat: KWR in het nieuws – Slimste waterwijk ter wereld moet verrijzen in Helmond – H2O-Online (2019)20 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?