BTO rapport - BTO 2016.032

Trendalert Welvaart en Leefomgeving van 2015 Nederland in 2030-2050

Rapporten

Deze trendalert geeft de kernpunten weer van de Welvaart en Leefomgeving (WLO) scenario’s uit 2015, de opvolgers van die uit 2006. Had de WLO 2006 nog vier scenario’s, de nieuwste editie heeft er twee. En hadden de scenario’s in 2006 nog een naam, de huidige scenario’s worden neutraal aangeduid met ‘hoog’ en ‘laag’. Beide scenario’s zijn uitgewerkt voor twee referentiepunten in de toekomst, 2030 en 2050.
De focus op de fysieke omgeving is hetzelfde gebleven. Vijf thema’s verwant aan de fysieke omgeving zijn aan de hand van de scenario’s uitgewerkt, te weten Demografie, Regionale ontwikkeling en verstedelijking, Macro-economie, Mobiliteit, Klimaat en Energie, en Landbouw. Deze trendalert beschrijft de twee scenario’s in het algemeen, noemt de kernonzekerheden en hoofdpunten voor elk van de thema’s, en gaat na hoe en waarom deze WLO-scenario’s verschillen van die uit 2006.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?