BTO rapport - BTO 2019.023

Risicoperceptie

Rapporten

Drinkwaterklanten hebben veel vertrouwen in zowel de veiligheid van Nederlands kraanwater als de drinkwaterbedrijven maar hebben desgevraagd behoefte aan meer transparantie over en duiding van gegevens over de drinkwaterkwaliteit. Zo blijkt uit een uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder klanten. Daarbij hebben verschillende groepen klanten verschillende wensen, behoeften en percepties, bijvoorbeeld van eventuele risico’s. Deze subjectieve risicobeleving verschilt vaak van technische (objectieve) risicoberekeningen; een factor waarmee drinkwaterbedrijven zeker rekening kunnen houden in hun klantcommunicatie. . De drinkwatersector is al bezig om meer transparantie te bieden en de resultaten van dit onderzoek geven aan dat dit een belangrijke factor is bij het behouden en versterken van het klantvertrouwen. Daarnaast is het voor het vertrouwen van de klant beter te focussen op de inspanningen in drinkwaterzuivering en -controle dan op (het niet overschrijden van) de gestelde kwaliteitsnormen bij communicatie over drinkwaterkwaliteit. Andere adviezen zijn om bijvoorbeeld op de website informatie beeldend en in verschillende vormen aan te bieden voor verschillende klantgroepen en blijvend en actief via sociale media te communiceren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?