BTO rapport - BTO 2019.010

Röntgentomografie als meetmethode voor toestandsbepaling van asbestcementleidingen

Rapporten

Nog ruwweg 25% van het drinkwatertransport- en distributienet bestaat uit asbestcement (AC). Leidingen van dit materiaal storen relatief vaak. Hierom, en vanwege de aanwezigheid van asbest in dit materiaal, hebben AC leidingen bij de drinkwaterbedrijven een hoge prioriteit om vernieuwd te worden. Op basis van de huidige snelheid (maximaal 1-2% van het totale net per jaar) en de prevalente strategie (meegaan met derden) waarmee het net wordt vernieuwd, moet echter verwacht worden dat AC nog decennia in het net voor zal komen. Het is daarom extra belangrijk om de toestand van AC leidingen te kunnen meten of voorspellen, zodat de slechtste leidingen het eerst vervangen kunnen worden. Een belangrijk degradatiemechanisme van AC buizen is uitloging: het geleidelijk oplossen van de cementcomponenten van het leidingmateriaal in het drinkwater en/of het grondwater. In 2017-2018 hebben de drinkwaterbedrijven binnen het BTO sterkte- proeven op AC buizen laten uitvoeren om meer te weten te komen over de invloed van uitloging op de sterkte-eigenschappen van een buis. Daarbij deed zich onverwacht de gelegenheid voor om de buizen door te meten met röntgen computertomografie (CT).
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe uitloging van AC leidingen op basis van CT- beelden van deze leidingen gekwantificeerd kan worden om een groter begrip van de degradatie van AC te verkrijgen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?