Vakblad artikel

Interview K. Roest - Een nieuw hart voor de rioolwaterzuivering. Nederlandse watertechnologen bedenken alternatieven voor beluchting en actief slib

Artikelen

“De waterschappen moeten de komende jaren miljoenen euro’s investeren in extra zuiveringsstappen om nutriënten, medicijnresten en andere microverontreinigingen vergaand uit het effluent te verwijderen. De huidige biologische zuiveringstechnieken verwijderen deze stoffen immers maar voor een deel. Daarom werken Nederlandse watertechnologen in verschillende projecten aan nieuwe concepten in het hart van de rwzi. Eén van deze projecten is het CoRe-waterproject, dat wordt uitgevoerd onder de valg van het TKI-watertechnologieprogramma. De afkorting staat voor Concentrate, Recover and Reuse en vertegenwoordigt volgens de initiatiefnemers een nieuwe ‘omgekeerde’ aanpak van afvalwaterzuivering.”

(Citaat: van Hooijdonk, A. – Interview K. Roest – Een nieuw hart voor de rioolwaterzuivering. Nederlandse watertechnologen bedenken alternatieven voor beluchting en actief slib – Waterforum 15(2019)2, p.38-41)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?