Publieksmedia

KWR in het nieuws F.I.H.M. Oesterholt - Consortium onderzoekt effect bellenscherm op microplastics

Artikelen

“Op 1 juni starten drinkwaterbedrijf PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, The Great Bubble Barrier en wateronderzoeksinstituut KWR met een onderzoek dat het doorstromen van microplastics van rwzi-effluent naar het oppervlaktewater moet tegengaan. Met het plaatsen van een bellenscherm bij een rwzi in Wervershoof (Noord-Holland) wil het consortium de hoeveelheid microplastics in oppervlaktewater inzichtelijk maken en verminderen.
De partijen doen onderzoek naar de hoeveelheid microplastics in het gezuiverde afvalwater, de werking van een bellenscherm (Bubble Barrier) op microplastics met een grootte van 0,5 mm tot 0,02 mm en de verbetering en standaardisatie van de meetmethode voor microplastics. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemend gebruik van (micro)plastics die via afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomen, met alle mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Het onderzoek wordt medegefinancierd vanuit het TKI-programma Watertechnologie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en door drinkwaterbedrijf PWN.”

(Citaat: KWR in het nieuws F.I.H.M. Oesterholt – Consortium onderzoekt effect bellenscherm op microplastics – WaterForum-Online (2019)6 mei – (Website 8 mei 2019))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?