BTO rapport - BTO 2019.017

VO Alternatieve bronnen voor drinkwater. Achtergronddocument inventarisatie alternatieve bronnen

Rapporten

De huidige bronnen voor het Nederlandse en Belgische drinkwater zijn voornamelijk zoet grondwater en rivierwater. Op dit moment bieden deze bronnen voldoende water voor een betrouwbare drinkwatervoorziening voor huishoudens en bedrijven. Trends zoals klimaatverandering en verontreiniging kunnen echter de beschikbaarheid van deze bronnen tijdelijk of permanent verkleinen of meer eisen stellen aan de zuivering. Huidige maatschappelijke trends vragen daarnaast om meer oog voor duurzaamheid en circulariteit. Ook ontstaan initiatieven waarmee huishoudens in hun eigen watervraag kunnen voorzien, bijvoorbeeld door regenwater te gebruiken voor de wasmachine of het toilet of zelfs als drinkwater (Installatie.nl, 2018; Mijn Waterfabriek, 2018; Vereniging Eigen Huis, 2018). Bovendien staat de techniek niet stil. Nieuwe of verbeterde zuiveringstechnieken kunnen er voor zorgen dat bronnen die voorheen niet gebruikt konden worden voor drinkwater, wegens onvoldoende zuiveringsmogelijkheden of te hoge kosten, nu of in de nabije toekomst wel een veilige en kostenefficiënte bron van drinkwater kunnen vormen.
In verband met bovenstaande trends is het wenselijk dat de Nederlandse en Belgische drinkwatersector zich tijdig oriënteert op mogelijk kansrijke nieuwe bronnen voor drinkwater. In andere landen, zoals Australië, zijn drinkwaterbedrijven al bezig met het verkennen van alternatieve waterbronnen (Melbourne Water, 2018).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?