Publieksmedia

KWR in het nieuws M.W. van der Zouwen - Kennisimpuls Waterkwaliteit mikt op behalen KRW-doelen via extra kennis

Artikelen

“Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, STOWA, Deltares, KWR, WUR en RIVM startten vrijdag 5 april met het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het doel is meer inzicht verkrijgen in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit be├»nvloeden. De verzamelde kennis wordt gedeeld via een nieuwe website en zo kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om aan de Europese waterkwaliteitseisen te voldoen.”

(Citaat: KWR in het nieuws M.W. van der Zouwen – Kennisimpuls Waterkwaliteit mikt op behalen KRW-doelen via extra kennis – WaterForum-Online (2019)9 april)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?