Vakblad artikel

Gevolgen van overstromingen voor het drinkwaterleidingnet

Artikelen

“Dit onderzoek richtte zich op de vraag welke delen van het drinkwaternet onder welke omstandigheden potentieel kwetsbaar zijn bij overstromingen. Grote effecten op de drinkwaterlevering (los van eventuele effecten op de productielocaties) zijn alleen te verwachten voor grootschalige overstromingen die gepaard gaan met extreme weersomstandigheden en dijkdoorbraken (indien hierdoor transportleidingen worden getroffen). Bij lokale overstromingen zullen gevolgen beperkt zijn. (Drink)waterbedrijven kunnen de effecten van grootschalige overstromingen beperken door proactief voorbereidingen te treffen. Dit betreft zaken als communicatie met achterblijvers, effectieve levering van nooddrinkwater of alternatieve waterlevering, isoleren van probleemgebieden en verminderen van kwetsbaarheid van het leidingnet in risicovolle gebieden.”

(Citaat: van Vossen-van den Berg, J., Wols, B.A. – Gevolgen van overstromingen voor het drinkwaterleidingnet – H2O-Online (2019)8april)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?