Publieksmedia

KWR in het nieuws - "Drinkwaterdistributienet wel bestand tegen beperkte, maar niet tegen grootschalige overstroming"

Artikelen

“Het Nederlandse drinkwaterdistributienet is wel bestand tegen beperkte overstromingen, maar niet tegen grootschalige overstromingen die gepaard gaan met extreme weersomstandigheden en dijkdoorbraken. Dat concludeert KWR Watercycle Research Institute, het onderzoeksinstituut van de gezamenlijke drinkwaterbedrijven, uit een onderzoek naar de gevolgen van een overstroming op het distributienet.”

(Citaat: KWR in het nieuws – “Drinkwaterdistributienet wel bestand tegen beperkte, maar niet tegen grootschalige overstroming” – H2O-Online (2019)12 april)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?