Vakblad artikel

Naar intrinsiek slimme drinkwaternetwerken

Artikelen

“Het concept van slimme drinkwaternetwerken heeft de afgelopen tien jaar terrein gewonnen. Daarbij gaat het niet alleen om het inbouwen van slimme sensoren en algoritmen, maar ook om een slim ontwerp van het leidingnet en meetnetwerken.
Slimme netwerken zijn drinkwaternetwerken die zijn uitgerust met sensoren, waarmee een waterleidingbedrijf het netwerk beter kan controleren wat betreft hoeveelheden (debiet, druk), de toestand van de leidingen (rekstrookjes), of bijvoorbeeld op afstand bediende afsluiters. De term kan ook verwijzen naar het gebruik van algoritmen voor het vinden van defecten (zoals leidingbreuken) of voor geavanceerde procesbeheersing. Dit alles kan worden beschouwd als het toevoegen van een zenuwstelsel aan het lichaam van de infrastructuur. Het stelt drinkwaterbedrijven in staat om ‘slimmer’ gebruik te maken van de netwerken, maar het maakt de netwerken zelf niet echt slimmer. In dit artikel presenteren we het concept ‘intrinsiek slimme netwerken’: een ontwerp gebaseerd op slimme ontwerpfilosofieën en een slim gebruik van materialen.”

(Citaat: van Thienen, P., Blokker, E.J.M. – Naar intrinsiek slimme drinkwaternetwerken – Water Matters (2019)april, p.16-19)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?