Vakblad artikel

Watertekorten in landbouw terugdringen met hergebruik industrieel restwater

Artikelen

“Gezuiverd restwater van Brouwerij Bavaria werd gebruikt voor subirrigatie in een landbouwperceel. De grondwaterstand steeg en de vochtvoorziening van het gewas verbeterde. Door benutten van industrieel restwater is terugdringen van watertekorten mogelijk.
We worden meer en meer geconfronteerd met droogteschade aan landbouw en natuur, en een toenemende druk op waterbeschikbaarheid voor hoogwaardige toepassingen, zoals de productie van drinkwater. Om deze risico’s beheersbaar te maken, worden strategieën ontwikkeld om de zoetwatervoorziening op de lange termijn veilig te stellen. Onderdeel daarvan is het verhogen van de regionale zelfvoorziening in de zoetwatervraag, zodat de beschikbare waterbronnen beter worden benut. Dit vereist een aanpak, waarbij verschillende sectoren gezamenlijk oplossingen zoeken voor hun eigen watervraag én die van een ander. Ondanks watertekorten in de landbouw, lozen industrieën gezuiverd restwater op het oppervlaktewater. Door het restwater niet ongebruikt af te voeren, maar in de omgeving te gebruiken, kan een bijdrage geleverd worden aan het verminderen van watertekorten. Brouwerij Bavaria wil samen met agrariërs en waterbeheerders haar gezuiverd restwater (effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie) inzetten om te voorzien in de watervraag van de landbouw, zodat dreigende watertekorten worden afgewend. Hergebruik van het restwater van Bavaria voor de landbouw is één van de doelstellingen van het initiatief ‘Boer Bier Water’ (www.boerbierwater.nl) en F2Agri (www.f2agri.eu). In het kader van ‘Boer Bier Water’ is in samenwerking met TKI-Watertechnologie concreet
invulling gegeven aan het hergebruik van restwater van Bavaria door nabijgelegen agrari- sche bedrijven. Hiertoe is bij wijze van proef een deel van het restwater via samengestelde, peilgestuurde drainage geïnfiltreerd in een landbouwbodem.”

(Citaat: Bartholomeus, R.P., van Huijgevoort, M.H.J., Rozema, J., van Loon, A.H. – Watertekorten in landbouw terugdringen met hergebruik industrieel restwater – Water Matters (2019)april, p.20-23)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?