Vakblad artikel

Hoe spoor je zoveel mogelijk lekkages op met zo min mogelijk debietmeters?

Artikelen

“Het wordt steeds belangrijker voor drinkwaterbedrijven om de waterstromen door het drinkwaterdistributienet goed in kaart te hebben en om verstoringen in de drinkwaterlevering snel te signaleren. Dunea en KWR werken samen aan één van de mogelijke strategieën om dit te realiseren: het distributienet verdelen in District Metered Areas. District Metered Areas (DMA’s) zijn deelgebieden van een drinkwaterdistributienet waarvan alle in- en uitgaande leidingen zijn voorzien van een volumestroommeter, zodat de waterbalans van deze deelgebieden kan worden gemeten. De waterbalans geeft inzicht in waterstromen en verbruikspatronen en maakt afwijkingen ten opzichte van het reguliere verbruik zichtbaar.”

(Citaat: van Laarhoven, K.A., Gardien, D. – Hoe spoor je zoveel mogelijk lekkages op met zo min mogelijk debietmeters? – Water Matters (2019)april, p.12-15)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?