Publieksmedia

KWR in het nieuws - A.H. van Loon, R.M.A. Sjerps, K.J. Raat - KWR-studie: Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen nu al in drinkwaterbronnen

Artikelen

“Vierentwintig gewasbeschermingsmiddelen die sinds 2005 zijn toegelaten, zijn aangetroffen in het bodemwatermilieu en breken daar beperkt af. Dat blijkt uit een recente overzichtsstudie van wateronderzoeksinstituut KWR op basis van monitoringdata van drinkwaterbedrijven uit de periode 2010-2014. De vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin noemt het zorgwekkend dat ook recent toegelaten middelen reeds in grond- en oppervlaktewater zijn teruggevonden.
KWR heeft een landelijk overzicht gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in drinkwaterbronnen. Uit de studie blijkt dat bij innamepunten van grond en oppervlaktewaterbronnen sporen van meerdere gewasbeschermingsmiddelen zijn aangetroffen. Op veel locaties zaten daar norm-overschrijdende concentraties bij. Ook bij het merendeel van de freatische grondwaterwinningen komen sporen van gewasbeschermingsmiddelen of afbraakproducten voor.”

(Citaat: KWR in het nieuws – A.H. van Loon, R.M.A. Sjerps, K.J. Raat – KWR-studie: Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen nu al in drinkwaterbronnen – WaterForum-Online (2019)4 april)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?