Vakblad artikel

KWR in het nieuws - A.H. van Loon, R.M.A. Sjerps, K.J. Raat - Veel drinkwaterbronnen bevatten sporen van gewasbeschermingsmiddelen

Artikelen

“In drinkwaterbronnen zijn op grote schaal sporen van gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten aangetroffen, blijkt uit een overzichtsstudie van KWR. Daarom wordt gepleit voor een grotere rol van het drinkwaterbelang in het landelijk en regionaal beleid voor deze middelen.
Het rapport van KWR Watercycle Research Institute geeft een overzicht van welke oude en nieuwe gewasbeschermingsmiddelen voorkomen in Nederlandse drinkwaterbronnen, inclusief de afbraakproducten. De onderzoekers Arnaut van Loon, Rosa Sjerps en Klaasjan Raat hebben daarbij de monitoringdata van de drinkwaterbedrijven uit de periode 2010-2014 onder de loep genomen.”

(Citaat: KWR in het nieuws – A.H. van Loon, R.M.A. Sjerps, K.J. Raat – Veel drinkwaterbronnen bevatten sporen van gewasbeschermingsmiddelen – H2O-Online (2019)3 april)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?