BTO rapport - BTO 2019.006

Microplastics in (sources for) drinking water

Rapporten

It becomes more and more clear that plastics can be found in all parts of our environment. All plastics in the environment result from various sorts of human activity such as waste (litter), industrial activities, agriculture applications and household use. The most common types of plastics that have been found in the environment are polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS) and PET. Plastics appear in many forms and sizes as can be learned from the fast-growing literature. Plastic particles smaller than 5 mm are commonly defined as microplastics and even smaller particles below one micrometre are referred as nanoplastics. Note that 1 micrometre is a thousandth of a millimetre and 1 nanometer another thousand times smaller (10-9m). This report gathered the findings in the literature on these micro- and nanoplastics with special focus on water and drinking water.

Microplastics zijn plastic deeltjes kleiner dan 5 mm en nanoplastic is nog vele malen kleiner. De vraag is wat bekend is over deze deeltjes in water. KWR heeft in een Engelstalige rapport gegevens samengebracht uit de wetenschappelijke literatuur over microplastics in afvalwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater. Uit deze literatuur blijkt dat meetmethoden nog sterk ontwikkeling zijn. Ondanks het feit dat resultaten lastig te vergelijken zijn is het beeld dat microplastics algemeen voorkomen in het milieu en oppervlaktewater (inclusief Nederlandse bronnen voor drinkwater). Ook in drinkwater is nog weinig gemeten, maar enkele studies tonen aan dat ook hier microplastic is aangetroffen (met lagere gehaltes in drinkwater uit grondwater). De betekenis voor de gezondheid van mensen is nog niet goed duidelijk. Over de nanoplastics ontbreekt nog elk inzicht in voorkomen en risico’s. Er zijn te weinig gegevens over het voorkomen en de effecten van nano- en microplastics in milieu en water voor een goed onderbouwde risicoschatting en voor ontwikkeling van verwijderingsmethoden. Dat zal ook nog wel even duren. De onderzoekers adviseren drinkwaterbedrijven zich te blijven inzetten voor een gestandaardiseerde meetmethode en die eerst projectmatig en later meer routinematig in te zetten voor monitoring in bronnen en geproduceerd drinkwater. In afwachting van aanvullende Nederlandse meetgegevens kunnen de gegevens uit het buitenland gebruikt worden als achtergrondinformatie, zoals samengebracht in dit rapport.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?