Mededeling - Mededeling 126 (samenvatting)

Balans van milieugevaarlijke stoffen (samenvatting en conclusies)

Rapporten

De balans van milieugevaarlijke en andere stoffen is opgesteld voor 4 natuurgebieden
met en zonder Kunstmatige Infiltratie van Oppervlaktewater via bekkens (KIO):
3 in de Holocene kustduinen van Holland (resp. bij Wijk aan Zee, Zandvoort en
Scheveningen) en 1 in het Pleistocene dekzandlandschap (bij Enschede).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?