Rapport i.s.m. derden - STOWA 2018-54

Folder Waterwijzer Landbouw en Waterwijzer Natuur

Rapporten

“Hoe richt je het regionale waterbeheer optimaal in voor landbouw én natuur? Wat is het effect van te natte, te droge of te zoute hydrologische omstandigheden op gewasopbrengsten en natuurlijke vegetatie? Welke invloed heeft het veranderende klimaat op deze functies, en hoe kunnen we ons daar in het waterbeheer op voorbereiden? Om deze vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, zijn de Waterwijzer Natuur en Waterwijzer Landbouw ontwikkeld. In deze brochure leest u meer over deze instrumenten.”

(Citaat: Hack, M., Bartholomeus, R.P., Dorland, E., Kros, H., Ruijtenberg, R. – Waterwijzer – Folder Waterwijzer Landbouw en Waterwijzer Natuur. STOWA 2018-054 – (2018))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?