BTO rapport - BTO 2006.012

Snelle semi-kwantitatieve bepaling van kweekbare Legionella's in watermonsters m.b.v RT-PCR

Rapporten

In dit rapport is een werkwijze beschreven om op een snellere wijze dan
volgens NEN 6265 kweekbare Legionella ’s aan te tonen. De methode is door
het toepassen van de MWA-methode semi-kwantitatief.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat op basis van de delingstijd van
Legionella het mogelijk is om binnen 48 uur voldoende Legionella-cellen op te
hopen in een vloeibaar medium om na een RT-PCR (4 uur) binnen twee
werkdagen te kunnen vaststellen of, en in welke mate, kweekbare Legionella
in het monster aanwezig is.
Andere micro-organismen die de bepaling verstoren kunnen in de meeste
gevallen voldoende geremd worden door een voorbehandeling van het
monster bij 50°C gedurende 30 minuten toe te passen en door toevoeging van
antibiotica aan het vloeibare medium.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?