Hoofdstuk in boek

Waterstromen boven- en benedenstrooms sanitair

Artikelen

In dit boek verhalen 49 nationale en internationale wetenschappers en experts over wat speelt in de wereld van sanitatie en de invloed daarop van ontwikkelingen die verband houden met klimaatverandering, milieubelasting, energietransitie, schaarste van grondstoffen, verduurzaming, verandering gebruikersgedrag, nieuwe bouwtechnieken, et cetera. De waterketen, met de infrastructurele voorzieningen voor de productie en levering van drinkwater en het inzamelen, afvoeren en zuiveren van afvalwater (en overtollig regenwater) wordt op veel plaatsen in de wereld door sanitaire installaties(leidingwaterinstallatie, sanitaire toestellen, gebouwriolering) op gebouwniveau gesloten. Waterketens gaan andere structuren krijgen. Bestaande centrale systemen worden aangepast en er komen vaker decentrale systemen. Intussen worden in gebouwgebonden sanitaire installaties water- en energiebesparende maatregelen op componentenniveau toegepast waarvan de effecten op het functioneren van de sanitaire installaties nog onvoldoende zijn onderzocht. Die maatregelen en andere innovatieve toepassingen maken het noodzakelijk dat nationale en internationale normen worden aangescherpt om een voldoende beschermingsniveau van volksgezondheid en veiligheid in stand te kunnen houden.

Publicaties van KWR auteurs in dit boek zijn:

Drink-en tapwatervoorziening:
Blokker, E.J.M., Vreeburg, J.H.G. – Beyond smart cities: de drinkwatervraag in de toekomst, p.12-15
Moerman, A., Blokker, E.J.M., Agudelo-Vera, C.M. – Drinkwaterverbruik in Nederland, p.16-19
Blokker, E.J.M., Moerman, A., Agudelo-Vera, C.M. – Drinkwatertemperatuur, bedreigingen en kansen, p.20-22
Wielen, P.W.J.J. van der -Leidingmaterialen bevorderen microbiële groei, p.83-85

Serie over Simdeum:
Agudelo-Vera, C.M., Blokker, E.J.M. – Ontwerp van grijs-en hemelwatersystemen met SIMDEUM, p.215-217
Blokker, E.J.M., Vreeburg, J.H.G. – Virtueel ontwerpen van de gebouwriolering met SIMDEUM, p.218-220
Moerman, A., Blokker, E.J.M. – Inzicht in efficiëntie van warmtapwaterbereiding, p.221-224
Moerman, A., Blokker, E.J.M. – Betere dimensionering van leidingwater-installaties, p.225-229
Agudelo-Vera, C.M., Blokker, E.J.M. – Bepaling toekomstige drinkwatervraag met SIMDEUM, p.230-233
Blokker, E.J.M., Moerman, A. – Toekomstige toepassingen van SIMDEUM, p.234-237

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?