KWR rapport - KWR 2019.030

Controle grondwatermodel MORIA met hydrochemische gegevens

Rapporten

Een probleem bij de toepassing van regionale grondwatermodellen is dat de kwetsbaarheid van winningen onvoldoende is gevalideerd. Dit is een gemiste kans gezien de schat aan waterkwaliteitsgegevens die Vitens afgelopen decennia heeft opgebouwd.
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een generieke aanpak om regionale grondwatermodellen te toetsen met waterkwaliteitsgegevens. De methode is getest op het MORIA-model rondom de drinkwaterwinningen in de Overbetuwe. Kern van de aanpak is het afleiden van de herkomst en ouderdom van grondwater uit waterkwaliteitsmetingen in winputten en waarnemingsfilters (peilbuizen), om deze vervolgens te vergelijken met de door het grondwatermodel berekende herkomst en ouderdom via een stroombaanberekening.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?