Vakblad artikel

KWR en Allied Waters in het nieuws - Uitvoering plannen zoetwateropslag stap dichterbij

Artikelen

“De plannen om in Zuid-Holland zoetwater tijdelijk op te slaan in een diepere ondergrond voor later hergebruik zijn een stap dichterbij praktische uitvoering gekomen. Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, Provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw ondertekenden gisteren een intentieverklaring waarmee ze zich committeren aan verdere ontwikkeling van het innovatieve project.
De innovatie is bekend onder de naam COASTAR (Coastal Aquifer Storage and Recovery). Tot dusverre bevond het project zich in fase van onderzoek, gericht op de haalbaarheid van grootschalige opslag van zoet water in de focusregio Den Haag-Westland-Rotterdam.”

(Citaat: KWR en Allied Waters in het nieuws – Uitvoering plannen zoetwateropslag stap dichterbij – H2O-Online (2018)19 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?