Vakblad artikel

Ondergrondse wateropslag in aquifers als bron voor irrigatie, kostentechnisch interessant?

Artikelen

“Ondergrondse wateropslag kan een oplossing zijn voor een tekort aan zoet oppervlaktewater voor de tuinbouw in droge perioden. De realisatie, bedrijfsvoering en werkelijke kosten van vier recent ontwikkelde, zeer uiteenlopende systemen hiervoor zijn gedurende meerdere jaren gemonitord. Ondergrondse wateropslag blijkt kostentechnisch een interessante methode voor watervoorziening in vergelijking met opslag bovengronds en alternatieve methoden voor watervoorziening. Het forse ruimtebeslag en het daardoor ontstane productieverlies maken bovengrondse opslag veel duurder. De uiteindelijke kostprijs per geleverde m3 hangt af van de geschiktheid van de ondergrond (‘terugwinrendement’ van opgeslagen water) en de verhouding tussen gemiddelde en maximale leveringscapaciteit.”

(Citaat: Zuurbier, K.G., ter Mors, G., van Bijnen, F. – Ondergrondse wateropslag in aquifers als bron voor irrigatie, kostentechnisch interessant? – H2O-Online (2019)13 maart)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?