Vakblad artikel

SPX-project onderzoekt integratie van duurzame nutsfuncties

Artikelen

“De energietransitie dicteert het gebruik van hernieuwbare energie voor wonen, werken en vervoer. Onderzoek laat zien dat lokale optimalisatie onder specifieke voorwaar- den technisch en economisch voordelig kan zijn om die energietransitie te bereiken. Op wijkniveau wordt een geïntegreerde nutsfunctie onderzocht waarin groene elektriciteit, groene warmte, groene waterstof en regen- water worden gebruikt voor een koolstofarme energie- voorziening. In dit artikel gaan we in op het ontwerp van zo’n geïntegreerde nutsfunctie en beschrijven de status van het onderzoek dat hierop tot dusver is uitgevoerd.
Sinds in Parijs in december 2015 het wereldwijde klimaat- akkoord werd ondertekend heeft het overgrote deel van de mensheid met zichzelf afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius en bij voorkeur tot 1,5 graad Celsius. De bepalende grootheid in dit akkoord betreft de CO2 uitstoot, die moet in 2050 zijn terug- gebracht tot 5% ten opzichte van 1990 en liefst naar nul. De EU heeft meegetekend voor dit klimaatakkoord en onze overheid heeft haar beleid hierop afgestemd: in 2030 moet Nederland zitten op 49% reductie van CO2 uitstoot (t.o.v. 1990) en liefst 55%, in 2050 moet dit 100% reductie zijn. Vervolgens rijst de vraag: hoe gaan we dit realiseren?”

(Citaat: Fens, T.W., van der Roest, E., van Wijk, A., Hartog, N. – SPX-project onderzoekt integratie van duurzame nutsfuncties – TVVL Magazine (2019)2, p.19-23)

Heeft u een vraag over deze publicatie?