Publieksmedia

Monitoring watermaatregelen gestart in Proeftuin Oost te Stegeren

Artikelen

“Binnen de Lumbricus-pijler Bewuste Bodem worden efficiënte en innovatieve middelen ingezet voor beter watermanagement op het perceel, die leiden tot meer én beter water vasthouden in het watersysteem en tot een betere watervoorziening van het gewas. Om kennis over de werking van hydrologische perceelmaatregelen op te doen, worden er in de proeftuinen veldproeven aangelegd en gemonitord.”

(Citaat: Bartholomeus, van den Eertwegh Monitoring watermaatregelen gestart in Proeftuin Oost te Stegeren – www.programmalumbricus.nl (2018) december)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?