Vakblad artikel

Medicijnen binden in het toilet: CatchAmed

Artikelen

“In een TKI-project is het adsorbens CatchAmed ontwikkeld, dat specifiek bepaalde medicijnen uit het water kan binden. In plaats van een extra zuiveringsproces op een RWZI zouden medicijnen zo ook al bij de bron, in het toilet, zodanig kunnen worden vastgelegd dat ze op een RWZI goed te verwijderen zijn. De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor de aanwezigheid van medicijnen in het milieu. Veel medicijnen komen via urine en ontlasting in het afvalwater terecht. De zuivingsprocessen op rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zijn oorspronkelijk niet ontworpen voor het verwijderen van dergelijke stoffen. Ongeveer 70 procent van de geneesmiddelen kan in een RWZI worden verwijderd, maar de rest wordt met het gezuiverde afvalwater op oppervlaktewater geloosd.”

(Citaat: Hofman-Caris, C.H.M., Bäuerlein, P.S., Tolkamp, H., Prusisz, B. Medicijnen binden in het toilet: CatchAmed – H2O-Online (2019)28 februari)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?