BTO rapport - BTO 2018.100

Inventarisatie emissie routes van drugsafval en de relevantie voor de drinkwatersector BTO Trendalert

Rapporten

Nederland kent een bloeiende illegale industrie voor de productie van synthetische drugs zoals amfetamine (speed), MDMA (XTC) en “designer-drugs”. Bij deze
productie komen allerlei afvalstoffen vrij die vaak worden gedumpt in de natuur, geloosd in oppervlaktewater, geloosd op het riool of vermengd met mest of met regulier (bedrijfs)afval. Op deze wijze kunnen reagentia, afvalstoffen en andere resten van drugsproductie in het milieu terecht komen. In de voorliggende trendanalyse wordt bekeken welke informatie beschikbaar is en wat nodig is om de risico’s voor de watersector te duiden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?