BTO rapport - BTO 2018.094

Nanostructuren op leidingwanden tegen nagroei -een verkenning van mogelijkheden en randvoorwaarden

Rapporten

Nanotechnologie biedt nieuwe kansen om eigenschappen van materialen te verbeteren door materiaalstructuren op moleculaire of atoomschaal aan te passen. Het aanpassen van de oppervlaktestructuur van leidingmaterialen zou op termijn mogelijk een verlaging van de nagroeipotentie van drinkwaterleidingen kunnen opleveren, maar daarvoor zijn nog geen kant-en-klare oplossingen beschikbaar. Er zijn nog te veel kennishiaten op het gebied van veiligheid, regelgeving, effectiviteit, kosten en levensduur om tot een bruikbare ontwikkeling te komen. Op dit moment zijn er waarschijnlijk makkelijkere wegen om de nagroei-eigenschappen van (PE) leidingmaterialen te verbeteren dan via nanotechnologie, bijvoorbeeld via aanpassing van het productieproces. Het heeft de voorkeur om deze gezamenlijk na te streven en de ontwikkelingen in de nanotechnologie voorlopig passief te blijven volgen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?