BTO rapport - BTO 2018.097

Temperatuurafhankelijke groei van Aeromonas in drinkwater

Rapporten

Het is raadzaam om drinkwater te produceren met zo min mogelijk sediment en voedingsstoffen om zo de groei van Aeromonas in het distributienet te beperken. Laboratoriumproeven hebben laten zien dat een hogere watertemperatuur tot snellere Aeromonas-groei leidt, maar dat het maximale Aeromonas- aantal ook afhankelijk lijkt te zijn van waarschijnlijk de hoeveelheid en het type voedingsstoffen.
Dit blijkt uit bedrijfsonderzoek naar de invloed van hogere drinkwatertemperaturen op de groei van Aeromonas, de wettelijke parameter voor nagroei. Door de klimaatverandering is de verwachting dat de drinkwatertemperatuur stijgt. Omdat de drinkwatertemperatuur niet beïnvloedt kan worden en uit de praktijk bekend is dat groei van Aeromonas temperatuurafhankelijk is, is de vraag wat de invloed is van verhoogde watertemperatuur op groei van Aeromonas.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?