BTO rapport - BTO 2018.096

Activistische beleggers en milieurechtszaken BTO Trendalert

Rapporten

Multinationals en overheden ondervinden via een aantal nieuwe en creatieve wegen druk om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van milieuproblemen zoals klimaatverandering en luchtkwaliteit. Mensen die het onterecht vinden dat de risico’s en kosten van het uitblijven van effectieve maatregelen aan (toekomstige) burgers worden doorberekenend stappen vaker naar de rechter en/of voeren de druk op via aandeelhoudersvergaderingen. De klimaatzaak van de Nederlandse stichting Urgenda was een internationale kentering: In de zomer van 2015 heeft de rechtbank Den Haag besloten dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. Ook bedrijven worden aangewezen op hun verantwoordelijkheden. Medio 2018 werd Shell door Milieudefensie aansprakelijk gesteld voor het mede veroorzaken van klimaatverandering. Verder eisen kritische aandeelhouders dat Shell meer duurzame maatregelen neemt. De beïnvloeding gaat dus zowel bovenlangs via de rechter en binnenuit via de aandeelhouders. Moet in de watersector de kosten voor extra zuiveringsinspanningen of klimaatadaptatie wellicht deels ook door de vervuiler worden betaald, en niet alleen de belastingbetaler? In deze trendalert kijken we naar deze en andere mogelijke consequenties voor waterorganisaties.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?