BTO rapport - BTO 2018.086

Escapisme: emotioneel en fysiek BTO Trendalert

Rapporten

Het verlangen naar escapisme als gevolg van onze complexer wordende maatschappij neemt toe. Door de toenemende druk om te presteren en de opkomende digitalisering is het streven om af te wenden van realiteit, of vanuit de digitale wereld juist terug te keren naar de werkelijkheid, onder burgers toegenomen. Het zoeken naar escapisme kan verschillende vormen aannemen, zowel emotioneel als fysiek. De één koppelt zich af van sociale media vanwege privacy redenen en vindt de digitalisering van dienstverlening maar niks. De ander wil afstappen van de nutsnetwerken om volkomen onafhankelijk en zelfvoorzienend te worden. Wat voor gevolgen hebben dit soort vormen van escapisme voor de watersector? Voor waterbedrijven die inzetten op het betrekken van klanten, o.a. door interactie via sociale media, is het van belang om de (tegen)trend van escapisme te volgen. Wie zijn die burgers die fysiek of emotioneel niet langer aangesloten willen zijn? Is deze groep ‘escapers’ groeiende ten opzichte van de “betrokken” burgers?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?