BTO rapport - BTO 2018.095

Gouden tijden voor private equity BTO Trendalert

Rapporten

In hoeverre zal de water(technologie)sector beïnvloed worden door private equity investeerders? In de huidige situatie van economische hoogconjunctuur hunkeren beleggers om hun geld beschikbaar te stellen aan private equity investeerders om hogere rendementen te behalen. De water(technologie)sector is in
potentie een lucratieve sector voor private equity investeerders. Investeren in waterinfrastructuur wordt door private equity investeerders in het algemeen gezien als een verdedigingsstrategie die beschermt tegen marktfluctuaties. Hoewel private equity investeringen projecten financieel rond kunnen krijgen, worden er ook vraagtekens gezet over de bredere sociale functie en maatschappelijke verantwoordelijkheid van private equity investeerders. Een overname van een publiek waterbedrijf is (nog) bij wet verboden in Nederland. De watertechnologiesector is momenteel aantrekkelijker voor private equity investeringsfirma’s omdat daar snellere winsten te behalen vallen. De watersector en de watertechnologiesector werken nauw met elkaar samen. Voor beide sectoren is het daarom van belang dat de gevolgen van PE inmengingen in kaart worden gebracht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?