BTO rapport - BTO 2018.090

Invloed van stroomsnelheid op de verdeling van bacteriën in biofilm en water

Rapporten

De microbiologische waterkwaliteit aan de tap wordt onder andere beïnvloed door de mate van nagroei in het drinkwaterdistributiesysteem. Het is onduidelijk wat de mate van uitwisseling is van micro-organismen tussen de waterfase en de biofilm en wat het effect van hydraulica hierop is. Er is altijd aangenomen dat de uitwisseling van micro-organismen tussen biofilm en waterfase dusdanig groot is, dat de microbiële populatie in het drinkwater aan de tap grotendeels bestaat uit organismen uit de biofilm. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat de dominante bacteriepopulatie in het drinkwater aan de tap vergelijkbaar is met de bacteriepopulatie af pompstation. Hieruit volgt de vraag in hoeverre biofilmvorming in het distributiesysteem een negatieve invloed heeft op de microbiologische waterkwaliteit aan de tap. Dergelijke informatie is van belang voor drinkwaterbedrijven omdat deze uitwisseling, voor een deel, bepaalt of opportunistische pathogenen (bv Legionella pneumophila) en wettelijke parameters voor nagroei (KG22, Aeromonas en Legionella) in het drinkwater voorkomen. Deze informatie kan bruikbaar zijn om aan te geven in hoeverre microbiologische waterkwaliteitsparameters gemeten aan de tap bepaald worden door de biofilmconcentratie en – samenstelling in het distributiesysteem (en de drinkwaterinstallatie). Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om op een gerichtere manier de microbiologische waterkwaliteit op probleemlocaties te verbeteren, omdat duidelijk wordt of beheersmaatregelen zich op de waterfase, de biofilmfase of beide moeten richten. In dit onderzoek is daarom de verdeling van micro-organismen over de biofilm- en waterfase bepaald voor vier verschillende hydraulische regimes in KIVODIS. Van de water en biofilm monsters zijn de ATP concentraties bepaald, KG25 aantallen, specifieke qPCR’s genkopieën en de bacteriële populatie (NGS).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?