BTO rapport - BTO 2018.064

Behandeling van brak grondwater

Rapporten

Op basis van de uitgevoerde literatuurstudie is geconcludeerd dat de ontzoutingstechnieken multi-stage flash (MSF), multi-effect distillation (MED) en supercritical water desalination (SCWD) in staat zijn om in één stap zowel ammonium, chloride, ijzer en methaan te verwijderen uit brak grondwater van Ceintuurbaan winput 1965_01 van Vitens. Voor de ontzoutingstechnieken MSF en MED geldt dat de reststromen zich in de vloeibare en/of gas fase bevinden. Hieruit volgt dat de beoogde zero-liquid discharge (ZLD) productie van (drink)water uit brak grondwater in één stap enkel mogelijk lijkt met de SCWD ontzoutingstechniek. De kwaliteit van het vaste restproduct van SCWD is echter dusdanig laag ingeschat dat er geen hoogwaardigere toepassing dan storten mogelijk lijkt. Bovendien lijkt de SCWD techniek niet ver genoeg ontwikkeld te zijn om toegepast te kunnen worden op pilot schaal of in een industriële full-scale omgeving. De enige ontzoutingstechniek waarbij de reststroom zich in de vaste fase bevindt en de kwaliteit dusdanig hoog is dat hergebruik in de chemische sector mogelijk lijkt is eutectische vrieskristallisatie (EFC).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?