BTO rapport - BTO 2018.066

Gegamificeerde gehoorzaamheid BTO Trendalert

Rapporten

Gehoorzaamheid is het ondergeschikt maken van de wil van een individu aan die van anderen of het algemeen belang. Formeel is iedereen gehoorzaamheid verplicht aan de wet. In plaats van straf door gerechtelijke vervolging werkt gegamificeerde gehoorzaamheid op basis van andere prikkels. Spelprincipes en speeltechnieken worden toegepast om gehoorzaamheid te bevorderen. Dit gaat verder dan ‘serious games’ omdat menselijk gedrag wordt gestuurd in de echte wereld. Het gaat bij gegamificeerde gehoorzaamheid om interacties in werkelijke situaties – geen simulaties. Door gebruik te maken van de psychologie die gamedesigners toepassen lijkt het soms alsof de gehoorzaamheid vrijwillig is. Echter, in hoeverre mensen in dit soort systemen hun vrije wil uiten is een belangrijke vraag. Zijn de spelregels opgelegd of overeengekomen?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?