BTO rapport - BTO 2018.051

De Donuteconomie BTO Trendalert

Rapporten

Sinds de kredietcrisis van 2007 is de kritiek op de neo-klassieke economie uit verschillende richtingen toegenomen. Toch blijft deze manier van denken dominant bij politici en beleidsmakers. In Doughnut Economics stelt de econome Kate Raworth zeven economische principes voor de 21e eeuw voor. Deze
principes zijn niet nieuw, maar de toegankelijke articulatie is wel exemplarisch voor de trend naar een breder conceptueel pallet om onze economie te begrijpen. Voor de watersector is dit pallet zeer relevant, omdat het, beter dan de neo-klassieke concepten, beter aansluit bij de belangen en toegevoegde waarde van de watersector.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?