BTO rapport - BTO 2019.001

Datamining voor de zuivering

Rapporten

Binnen het thema Zuivering is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden die big data biedt voor de drinkwaterzuivering. Dit levert een overzicht op van verschillende toepassingsgebieden, zoals het karakteriseren van waterkwaliteitsparameters (soft-sensors), het optimaliseren van het doseren van coagulanten en het voorspellen van membraanvervuiling. Een voorbeeld is uitgewerkt: data van een coagulatieproces gevolgd door zandfiltratie is gebruikt om een model te trainen om de drukopbouw in de zandfilters te voorspellen aan de hand van waterkwaliteitsparameters en operationele parameters. Hiermee kunnen filterlooptijd, spoelmomenten en ijzerdosering worden geoptimaliseerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?