Vakblad artikel

KWR in het nieuws N.E. Koeman-Stein - Bloembollensector wil naar nul erfemissie

Artikelen

“In het project Bloembollenteelt Waterproof worden vier waterzuiveringstechnieken getest om de meest met gewasbeschermingsmiddelen vervuilde stromen op het erf van bloembollenteeltbedrijven te behandelen. In 2020 moet het project zijn afgerond.
In de bollenteelt wordt voor veel handelingen water gebruikt. Door erfafspoeling kan het oppervlakte- en grondwater belast worden met gewasbeschermingsmiddelen. “Vergelijk je het bijvoorbeeld met de glastuinbouw, dan is de concentratie bestrijdingsmiddelen in het restwater bij bloembollenteelt hoger. Dat stelt andere eisen aan de zuiveringstechnologie,” vertelt Peter Knippels van KAVB, de branchevereniging van bloembollentelers.”

(Citaat: KWR in het nieuws N.E. Koeman-Stein – Bloembollenscetor wil naar nul erfemissie – H2O-Online (2019)24 januari)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?