Vakblad artikel

Drinkwaterbedrijven intensiveren aandacht voor normalisatie

Artikelen

“Normalisatie en certificatie spelen een belangrijke rol bij het leveren van voldoende en veilig drinkwater. Overheden, fabrikanten, brancheorganisaties, keuringsinstituten en drinkwaterbedrijven zijn van oudsher betrokken bij de totstandkoming van normen voor de drinkwatervoorziening. Nieuwe ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat drinkwaterbedrijven kennis houden en waar nodig invloed uitoefenen. De drinkwaterbedrijven hebben hiervoor de
Contactgroep Normalisatie Drinkwaterbedrijven (CND) opgericht. De CND heeft het speelveld van normalisatie en certificatie in kaart gebracht en reageert op nieuwe initiatieven. De komende periode zal de nadruk vooral liggen op het verbeteren van communicatie.”

(Citaat: Blaauwgeers, E., Beuken, R.H.S., Slaats, P.G.G., Meerkerk, M.A. – Drinkwaterbedrijven intensiveren aandacht voor normalisatie – H2O-Online (2019)28 januari)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?