Vakblad artikel

Redactioneel: Geschiedenis voor profijt en genoegen

Artikelen

“Wat is er mooier als je een nieuwe interesse, geschiedenis, weet te combineren met je oude vakgebied, de hydrologie? Na kennis te hebben genomen van het werk van anderen en zelf wat verkennend onderzoek te hebben verricht, stelde ik de NHV voor een symposium te wijden aan ‘historische hydrologie’. Voor de duidelijkheid: niet de geschiedenis van de hydrologie als wetenschap, zoals die voor Nederland is opgete- kend door prof. Co de Vries, maar de hydrologische geschiedenis van het landschap. Verwarrend. Tijdens mijn opleiding in Wageningen kreeg ik te horen dat hydrologie een vakgebied is en waterhuishouding een toestand, dus had het symposium eigenlijk ‘de historische waterhuishouding’ moeten heten, maar dat bekt wat minder. Boven- dien biedt selectief zoeken op internet verlossing: volgens het Algemeen Nederlands Woordenboek behoort niet alleen de studie van het water tot het vakgebied van de hydrologie, maar ook de toestand van het water. Gelukkig.”

(Citaat: Witte, J.P.M. – Redactioneel: Geschiedenis voor profijt en genoegen – Stromingen 33(2019)1, p.3-6)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?