KWR rapport - PCD 4-3 2018 (januari 2019)

Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding) Deel 3 Metalen en kunststoffen

Rapporten

Dit document is de tweede editie van deze praktijkcode, de eerste dateert van 2017 [20]. De belangrijkste wijzigingen die bij de actualisatie zijn doorgevoerd, hebben betrekking op het van kracht worden van een herziene editie van de ‘Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening’ [2] met ingang van 1 juli 2017. Voor metalen producten en materialen wordt in de vigerende editie van de Regeling uitsluitend verwezen naar de gemeenschappelijke regelgeving van een viertal Europese lidstaten, die in de praktijkcode PCD 12 gedetailleerd [16] is beschreven. Verder zijn in deze tweede editie van de praktijkcode inhoudelijk en tekstueel ‘de puntjes op de i gezet’ en is actuele regelgeving verwerkt.
Status: Deze praktijkcode kan worden gebruikt bij het opstellen van een programma van eisen. In het geval van bestekvoorwaarden kan eraan worden gerefereerd.
Deze praktijkcode is vastgesteld door de Begeleidingsgroep Praktijkcodes in de vergadering van 24 januari 2019.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?